Pole tekstowe: AGENCJA
STATYSTÓW
 I EPIZODYSTÓW
Pole tekstowe: ELIZA KORBOŃSKA
IZABELA FILIPEK
Pole tekstowe: ROK ZAŁOŻENIA
1975
Pole tekstowe: STATYŚCI—EPIZODYŚCI—STATYŚCI—EPIZODYŚCI
UWAGA: STAŁY NABÓR STATYSTÓW, EPIZODYSTÓW DO FILMÓW I SERIALI. E-mail: statysci@fillstudio.pl tel. 0-600 011 754